خوردگی و زنگ زدگی فلزات

  زنگ زدگی چیست؟ زنگ نامی است که به اکسید آهن مرکب داده می شود. این یک پوشش قهوه ای قرمز است که در اثر تماس با اکسیژن و رطوبت روی آهن یا فولاد تشکیل می شود. اکسید آهن ، ماده شیمیایی Fe2O3 ، بسیار رایج است زیرا آهن به راحتی با اکسیژن ترکیب می …
ادامه ی نوشته خوردگی و زنگ زدگی فلزات