درباره ما

آسان آهن جایی است که درآن 10 نفر نیروی مستیم و غیر مستقیم فعاللیت می کنند تا سفارشات خرید مقاطع فولادی و فلزی مشتریان را در زمان کوتاه با کیفیت مناسب تهیه و ارسال نمایند. در ایران شرکت های تامین کننده فولاد زیادی هستند و آسان آهن یکی از این شرکت ها است. ما حاشیه سود خود را در کمترین حد قرار داده و سود مشتریان را بالاتر در نظر می گیریم. معتقدیم که اعتبار و ماندگاری ما در بازار و موفقیت این تیم در گرو اعتماد و اطمینان مشتریان به ما است. بنابراین همواره در جهت ارتقاء توانمندی های خود هستیم و در تلاشیم بهترین خدمات را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم.