تیرآهن و نقش آن در ساختمان سازی

وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی

تیرآهن به مقاطع ساختمانی گفته میشود که به صورت شیبدار و قایم در ساختمان مورد استعمال قرار می‌گیرند . وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی و می توانند بارهای وارد به ساختمان را تحمل کرده و تنشهای کششی و فشاری ساختمان را در اختیار گرفتن نماید .

میلگرد آجدار ۲۰ کرمان A3

تیرهای مستعمل در ساختمان گونه های متفاوتی دارا‌هستند که هریک از آن‌ها دارنده کاربردهای متمایز می باشند . وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی  پیرو این متن کاربردهای اشکال تیر در ساختمان سازی را بررسی خوا‌هیم کرد در پی این متن با ما همراه باشید .

تیرهای حیاتی یا این که شاهتیر
تیرهای حساس در سقف ها استعمال میگردند و بارهای وارد به تیرچه ها را به ستون ها منتقل می‌نمایند . وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی  خویش شاهتیرها به دو صورت بی آلایش و یکسره مورد به کار گیری قرار می گیرند .

مدل بی آلایش به نوعی گفته میشود که هیچگونه توکل گهگاه ندارد و هیچ لنگری در انتهای آن به کارگیری نشده باشد . البته اشکال یکسره به صورت ممتد به کار گیری می گردند , و به صورت گیردار به محل تکیه دادن های انتهایی متصل میگردند . ویژگی های فولاد ضد زنگ

 

قیمت ورق نوردکاری فولادی

برای ساخت شاهتیرها از تیرهای معمولی یا این که تیرآهن I استعمال میشود و به صورت تک و دوبل و فارغ از نیاز به ورق های تقویتی به کار گیری میشود وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی , ولی چنانچه که خویش تیرها نتوانند بارهای وارداتی بر تیرها را تحمل نمایند , با اتصل ورق های تقویتی آنان را تقویت کرد . در هنگام خرید تیرها اعتنا داشته باشید که از گونه های کیفیت عالی استعمال فرمایید و برای اطلاع از بها تیرآهن و بها تیرآهن هاش می‌توانید با کارشناسان کمپانی فولاد فیدار تماس حاصل نمایید . متال فینیشینگ چیست

تیرهای با اهمیت یا این که شاهتیر

تیرهای فرعی یا این که تیرچه ها

قیمت ورق سیاه مبارکه اصفهان
این تیرها بارهای سقف را به شاهتیر یا این که ستون های مستعمل انتقال می‌دهد . وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی  و بارهای مرده و زنده را تحمل مینماید . و به صورت افقی نصب می شوند , به طور معمول در فواصل 1 تا 1 و نیم متر در فواصل تیرها نصب میگردند . و با استعمال از نیمرخ های نورد شده IPE یا این که INP و تیرآهن آشیانه زنبوری ساخته می شوند . پروفیل چیست کاربرد و انواع

لاپه

اهمیت جزئیات سازه های فلزی
به تیرهای سیکی که برخی از دسته پروفیل می‌باشند که برای پوشش های سبک ساختمانی استعمال می شوند . غالبا در سقف ها , کارگاه ها و پوشش های دیوار از لاپه به کار گیری میشود .

نعل درگاهی

قیمت تیرآهن کرمانشاه در مشهد

به تیرهایی که برفراز بازشوهای ساختمانی نظیر درب و پنجره ها نصب میشود نعل درگاهی گفته میشود وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی . و می‌تواند وزن وارده به بخش بالایی درگاه را تحمل نماید .

لاپه

قیمت تیرآهن مشبک در تهران

تیرهای کناری یا این که حاشیه ای
این تیرها در پیرامون ساختمان ها مورد به کار گیری قرار می‌گیرند و علاوه بر توشه سقف می توانند بارهای دیوارهایی که در پیرامون ساختمان جای‌دارد را تحمل نماید وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی , از تیرهای کناره ای برای کلافبتدی ساختمان استعمال میشود . میلگرد چه چیزی است

‌بارهای وارد بر تیر

تیرها با اعتنا به محلی که مورد به کارگیری قرار می گیرند وظیفه انواع تیرآهن در ساختمان سازی , می توانند بارهای وارداتی از جهات گوناگون را تحلم کننده و آنان‌را به صورت یکنواخت و گسترده در سراسر ساختمان انتقال دهند .

قیمت میلگرد درپاد تبریز در مشهد